4clover_tagline_white

médiá

MÉDIÁ – plánovanie a nákup

 • Analýza médií
 • Poradenstvo a výber médií podľa cieľovej skupiny, alebo segmentácie
 • Návrh stratégie reklamnej kampane
 • Nákup médií a realizácia reklamnej kampane
 • Výroba reklamných spotov
 • Vyhodnotenie reklamnej kampane

reklama

REKLAMA – propagácia značky klienta

 • Grafické práce
 • Copywriting
 • Tlačiarenské práce
 • Signmaking
 • Web design
 • Reklamné predmety

public relations

PR – budovanie značky klienta

 • Vzťahy s médiami
 • Produktová a firemná komunikácia
 • Vzťahy so zákazníkmi
 • Realizácia špeciálnych akcií
 • Internetová komunikácia